Lundaläkare med gränser

Max och Elliot framför LUs mest ivy league, gamla pengar, nya england -iga hus, UB.

Att berätta för en äldre läkare att man läser medicin är samma typ av misstag som att berätta för en gubbe över femtio att man har gjort lumpen. På-min-tid maskineriet hostar i gång som på instinkt. På min tid! Ja på deras tid, när solen aldrig gick upp, alla värnpliktiga bar ett halvt ton ryggsäck och läkarstudenter behövde kunna flytande latin för att klara anatomiduggorna. Klena jävla 00-talister.

När genomgick vi förvandlingen från skithårda till mesar? Vems fel är det att vi alla gått och blivit veklingar?

Tja, två som brett i alla fall en del av räkmackan heter Elliot och Herman.

Fast så de inte beskriva det själva, de två grundarna till Lundaläkare. Elliot säger att de helt enkelt såg att något saknades.

– Vi kom fram till att det behövdes en studieguide som förklarade hur man ska gå till väga när man pluggar och vilken typ av studieteknik man ska använda sig av.

På T1ornas tentafest vintern 2019 bestämde de sig för att göra något åt det. Med målet att göra studierna både roligare och effektivare satte de sig ner och började skissa på en hemsida som skulle ge nästkommande kull studenter bättre förutsättningar att överleva läkarprogrammet med vettet i behåll.

När vi träffar Elliot får han det att låta som om det vore det naturligaste i världen.

”Vi tänkte helt enkelt att det behövdes något nytt, så då gjorde vi det”.

Efter att ha plöjt föregående termins PBL-fall började grundarparet systematiskt arbeta sig igenom läkarprogrammet i takt med att de gick det. För att kunna hålla guiden uppdaterad och relevant krävdes det till slut förstärkning och på hösten ett halvår senare tog de därför in Max.

”Läkarprogrammet är väldigt mycket och det kan vara svårt att veta vad man ska fokusera på” säger Max när han förklarar varför han hoppade på.

Och det är ju lätt att inse att man borde börjat med Anki i september då man redan ligger i fosterställning på botten av tentaperiodens ångestgrop. Om den typen av tips innan var förunnat de som var bundis med äldrekursare, så ville Lundaläkare göra de tillgängliga för alla. ”Lite som att fortsätta fadderjobbet” säger Max.

Max och Elliot upplever att man ofta förstår vad man borde pluggat på först efter B-mötet på PBLn, att man får veta ”en massa hemliga grejer” när det redan är för sent. Och att det är ganska mycket kring PBLn som är luddigt, även om man slaviskt pluggar utefter frågeställningarna på A-mötet och lusläser kursmålen.

– Manualerna tutorerna sitter med är till och med hemligstämplade, rent juridiskt. Någon försökte begära ut dem via offentlighetsprincipen men universitet vägrade.

Så kursledningen är inte helt glada i er?

– Vi har jättemycket problem med dem, faktiskt. Det känns rätt tråkigt för vi har verkligen arbetat för att kunna få ihop ett samarbete. Men när de fick höra att vi gav tips kring PBL-plugget blev de negativt inställda direkt. Det känns lite som att de medvetet letar fel.

De nämner till exempel ett anatomikompendium som de delade på hemsidan. Eftersom de upplevde att Moodle, föregångaren till Canvas, var svårhanterligt (”det är ungefär som det ni har nu fast mycket, mycket stökigare”) såg de ett behov av att skapa lite struktur bland alla länkar och handouts. Det uppskattades inte av författaren till kompendiet de delat, som krävde att de skulle ta ner det med hänvisning till upphovsrättsskyddet.

Samtidigt vill inte kursledningen ge Lundaläkare tillgång till det gemensamma schemat för att kunna lägga in föreläsningar och workshops för nyblivna studenter.

Anna Hulthgårdh och Christer Larsson, ställföreträdande programdirektör och grundnivåansvarig respektive ordförande för Programnämnden för Läkarutbildningen i Lund (PNL), säger att anledningen till att Lundaläkare inte kan bli inlagda i schemat beror på att de i allmänhet är restriktiva med att låta ”externa aktörer” vara med, snarare än Lundaläkare som sådana.

– Problemet med att låta utomstående bli inlagda i schemat är ju att vi då på något sätt går i god för dem. Vi kan inte ta ansvar för det Lundaläkare skriver på sin hemsida, för att det är uppdaterat och stämmer med våra kursmål, och därför blir det problematiskt om vi rekommenderar våra studenter att använda sig av dem.

Vad det gäller Lundaläkare som koncept ställer sig Larsson något frågande till om det som han beskriver som ” den enklaste vägen till godkänt” alltid överensstämmer med det förhållningssätt till studierna som bäst förbereder preklinare inför de senare delarna av utbildningen och ger de mest kompetenta läkarna. Han nämner också exemplet med de upphovsrättsskyddade kompendierna och säger att mycket av det material som läkarprogrammet använder sig av är upphovsrättsskyddat, däribland alla ex-tentor, och att det blir ett problem om de olovligen publiceras eller används för annat än eget bruk.  

Max påpekar att man på LTH ofta har en eller flera föreläsningar om studieteknik vid kursstart termin 1, medan man på läk snarare kastas ut och förväntas klara av studiebördan utan någon slags vägledning. ”En uppenbar lucka” menar han.

Elliot och Max säger också att de har arbetat för att deras hemsida inte skall bli någon form av ”fusk” i PBL-arbetet.

– Vi avpublicerar guiderna för PBL-fallen i termin 1 och 2 i slutet av varje termin för att man inte ska kunna plugga inför A-mötet, och tycker att PBL som koncept är skitbra. Vi har aldrig velat lura någon, eller undergräva PBL-arbetet.

Men trots att de inte alltid drar jämnt med kursledningen i synen på studieteknik så har Lundaläkare fortsatt att tipsa läkarstudenterna om pluggstrategier och nya verktyg. Typ Anki.

Nu är det svårt att hitta någon medicinare på LU som inte använder sig av programmet, men så har det inte alltid varit. Det var först efter att Herman och Elliot fått nys om att läkarstudenter i USA tog hjälp av spaced-repetion-tjofräset för att plöja sig igenom anatomi-glosorna som det blev en hit även i Lund. Det finns mängder med forskning kring just Anki, och mer specifikt Anki och läkarstudier, som visar på ett positivt samband mellan användandet av tekniken och resultat på tentamen1.

– Så kanske har vi påverkat studieresultaten i Lund åt det bättre, säger Elliot.

Han har även varit med och utvecklat tentamera, en tjänst som gör det möjligt att skriva läkarprogrammets ex-tentor digitalt, och som varit så vida använt de senaste tentaperioderna att hemsidan ibland överbelastats.

Det är en resurs som även läkarprogrammet har sett ett behov av, varför det nu i dagarna blev möjligt att göra ex-tentor som quiz i QPS.

Trots förhållandet till läkarprogrammets ledning har Lundaläkare inga planer på att sluta. Tvärt om. För ett knappt år sedan blev Lundaläkare en förening. Tanken med det var att hemsidan skulle kunna leva vidare även efter att grundargänget tagit examen. Nu kan alla som är intresserade av studieteknik gå med och driva arbetet vidare, säger Max. ”Det känns viktigt att det här inte bara dör ut för att någon av oss tröttnar, eller slutar”.

”Gå med, engagerar er, det är gratis” säger Elliot när jag frågar om de har något sista tips att skicka med till studenterna. ”Och engagera er generellt” fyller Max i, ”livet är så mycket mer än plugg”. Elliot nickar.

– Använder man Anki är det ju inga problem att hinna med både och.

Vi har hört att man ska redogöra för eventuella intressekonflikter då man gör intervjuer. Så kanske är det värt att nämna att gängse pluggsstrategin på preklin liksom vilar på PBL-guiderna Elliot, Max och gänget publicerar. Sonden-redaktionens samtliga skrivna tentor är godkända bara på nåder av Lundaläkare. Så är det med det. Sekunden Sonden blir beviljade presstöd lovar vi att bli opartiska in i märgen.


1.Deng, F., Gluckstein, J. & Larsen, D. Student-directed retrieval practice is a predictor of medical licensing examination performance. Perspect Med Educ 4, 308–313 (2015)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s